Moć duše

Sha, Zhi Gang Dr.

 

U 20. stoljeću naglašavala se moć uma nad materijom.
U 21. stoljeću moć duše nad materijom preobrazit će naš život. 

Meta tajna

Gill, Mel

 "Sedam je načela Istine; onaj koji ih poznaje i razumije posjeduje čarobni ključ pred čijim se dodirom otvaraju sva vrata Salomonova hrama."